Často kladené otázky

Vrátíte nám peníze, když zrušíme účast dítěte na zájezdu ?

Pokud objednáte a pak zrušíte tábor s dostatečným předstihem před jeho konáním, vrátíme Vám všechny peníze. Pokud ale zrušíte pobyt ve lhůtě, která již spadá do storno termínů konkrétního organizátora, bude Vám vrácena jen část peněz a druhá část peněz připadne jako storno poplatek organizátorovi tábora. Výši storno poplatků najdete v obchodních podmínkách organizátora pobytu, který jste si vybrali. Pro případ zrušení pobytu se můžete pojistit - pojišťovna pak vrací obvykle cca 80% storno poplatku - dle obchodních podmínek konkrétní pojišťovny.

Jaké tábory najdeme v nabídce Taborionu

Do nabídky na našem webu zařazujeme jen pobyty organizátorů, které osobně známe a máme s nimi dobrou zkušenost. Nové pořadatele vybíráme pečlivě - navštívíme jejich rekreační zařízení a optáme se rodičů na hodnocení. Tým Taborionu tvoří učitelé a organizátoři škol v přírodě - pohybujeme se v oboru dětské rekreace přes dvacet let. Máme dokonalý přehled o situaci v oblasti vzdělávání a dětské rekreace. Když budete vybírat tábor na Taborionu, ušetříte si mnoho práce s ověřováním solidnosti zvoleného pořadatele - můžete se soustředit jen na výběr programového typu tábora, který se bude Vašemu dítěti nejvíce líbit.

Je možné využít platby od zaměstnavatele nebo z FKSP?

Ano, u nás lze pobyt na táboře hradit až do jeho plné ceny z fondu FKSP nebo na fakturu. Pokud potřebujete fakturu vystavit, uveďte v on-line přihlášce jako způsob platby "Fakturou na zaměstnavatele" (...a uveďte zde požadované údaje) - či si fakturu u nás vyžádejte telefonicky.

Kde najdu podrobné informace k odjezdu, seznam věcí na tábor apod?

Podrobné informace ke každému táboru zasíláme hned po provedení rezervace na Vaši adresu (mailem, či poštou - dle Vašeho zadání). 

Vystavíte nám potvrzení o platbě tábora / účasti dítěte na táboře?

Ano. Pokud potřebujete např. pro Vašeho zaměstnavatele (příp. pro jiné účely) potvrzení úhrady tábora, či potvrzení o účasti dítěte na táboře, potvrzení Vám samozřejmě vystavíme. Stačí se na nás obrátit telefonicky na číslo 732 561 653, nebo na email taborion@taborion.cz .

Jaké dokumenty je třeba vyřídit před odjezdem na tábor?

Před zahájením tábora zašlete, prosím, na adresu CK níže uvedené dokumenty. Vyřízení této dokumentace předem nám umožní urychlit odbavení při odjezdu.

1. Rodiči podepsaná smlouva o zájezdu
2. P
osudek o zdravotním stavu dítěte od lékaře
(Vždy platí rok od data potvrzení lékařem, proto jej lze posílat předem - zašlete nám kopii či sken, posudek po táboře z organizačních důvodů nevracíme!
3. K
opie kartičky zdravotní pojišťovny dítěte
4.
Případně také
další speciální dokumenty dle typu tábora (Například: bezpečnostní pokyny při airsoftu/paintballu, vratná kauce u zahraničního tábora apod.)

Jsou ceny Vašich táborů konečné?

Cena tábora je vždy konečná, zahrnuje dopravu, ubytování, pedagogický dozor a zapůjčení všeho potřebného vybavení v rámci daného zaměření. Výjimkou je cestovní pojištění, nepovinné příplatkové aktivity, nebo některé pobytové taxy v zahraničí, které jsou vždy u táboru rozepsané zvlášť. Může jít například o výlet aquaparku, vyjížďku na koních, lanový park a podobně. Daná aktivita nikdy není povinná a je pouze zájmovým zpestřením pro děti, které o ni projeví zájem.

Lze volitelné příplatkové aktivity objednat dodatečně?

Ano, pokud je ještě volné místo. Počet míst bývá mnohdy omezen. Pokud již máte uzavřenou cestovní smlouvu a máte zájem o některý z nabízených výletů, lze provést dodatečnou objednávku. Tuto můžete provést telefonicky na čísle 732 561 653, nebo mailem na adrese taborion@taborion.cz . Doplatek zvoleného výletu je třeba provést ještě před odjezdem na tábor, z organizačních důvodů není možné provádět platby hotově u autobusu, nebo až na místě pobytu.

Mohou si děti na tábor brát drahé věci?

Na tábory s sebou doporučujeme vzít pouze takové vybavení, které souvisí s daným zaměřením. Například na fotografickém táboře to je fotoaparát a příslušenství, na hudebním táboře hudební nástroje. Nedoporučujeme mobilní telefony, notebooky ani další podobnou drahou techniku. Přiveze-li si dítě na tábor přesto drahé, ale nepotřebné věci, činí tak na své vlastní riziko - čeští pořadatelé dětských zájezdů - v souladu s obchodními podmínkami - nepřebírjí odpovědnost za jejich případnou ztrátu.

Jsou děti na táboře pojištěné?

Na většinu nabízených táborů nabízíme sjednání cestovního pojištění dětí, které se vztahuje ne celou dobu konání pobytu. U většiny táborů je toto pojištění v nabídce jako volitelný příplatek, v případě táborů v zahraničí je cestovní pojištění součástí ceny pobytu. U adrenalinových campů (airosft, paintball, military tábor apod.) je cestovní pojištění povinné.

Jak zjistím, zda jsou na zvoleném táboře volná místa?

Jednoduše. Pokud Vám náš rezervační systém umožní provést on-line objednávku, znamená to, že volná místa ještě máme. Je-li na vybraném táboře již jen 10 a méně volných míst, v tabulce s termínem tábora bliká žlutě upozornění "POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA". Pokud je tábor již obsazen, rezervační systém Vám objednávku neumožní a v tabulce s termínem tábora červeně svítí upozornění "VYPRODÁNO".

Jak vyberu tábor vhodný pro moje dítě?

Naše tábory jsou rozděleny do několika kategorií, které Vám usnadní samotný výběr. Tábory dělíme podle věku dětí, podle tématu tábora (programová náplň) i podle místa konání pobytu. V nabídce najdete i tábory určené jen pro dívky, nebo tematicky "klučičí" tábory. Před objednáním tábora doporučujeme projednat v rodinném kruhu s Vaším dítětem, jaký tábor se mu líbí nejvíce, co ho láká, jakou aktivitu by chtělo zažít apod.

Naše nabídka je velice široká, vybere si opravdu každý!