Registrace nového organizátora

Nápověda

Zde prosím pečlivě vyplňte všechny kontaktní údaje na osobu, která provádí objednávku tábora. Objednávajícím může být kdokoli, kdo zajišťuje pro dítě účast na vybraném táboře - tedy například jeden z rodičů či prarodičů, vychovatel v dětském domově, známý či přibuzný dítěte, učitel apod. S touto objednávající osobou bude Taborion.cz komunikovat jako se zákazníkem. (Kontakty na matku a otce dítěte se zadávají v dalším kroku objednávky.)