Reklamace

Reklamace služeb Taborionu.cz

Reklamaci služeb zprostředkovatele Taborion.cz je třeba zaslat písemně do 30 dnů od události, jež je předmětem reklamace, na poštovní adresu Taborion.cz, Bezděkovec 30, 335 01 Nepomuk. Zprostředkovatel je pak povinen vyjádřit se k reklamaci během zákonem stanovené lhůty 30 dnů. Zákazník bere jasně na vědomí, že Taborion.cz nabízí pouze zprostředkovatelský servis při výběru, objednávce a platbě dětského tábora s cílem zvýšit komfort zákazníka. Upozorňujeme zákazníka na to, že v případě, kdy se prokáže zjevná neoprávněnost jeho reklamace, může po něm být požadována náhrada nákladů účelně vynaložených na vyřízení reklamace. Pokud Taborion.cz obdrží reklamaci, vždy příjem reklamace zákazníkovi obratem písemně potvrdí. Bez potvrzení o příjmu reklamace od Taborion.cz není zahájena reklamace a hrozí prodleva reklamační lhůty.

Reklamce služeb pořadatele tábora

Reklamaci k sjednaným službám je třeba zaslat písemně přímo konkrétnímu pořadateli tábora, jehož adresa a kontakty jsou uvedeny dole na „Potvrzení o zaplacení a účasti dítěte na táboře“. K reklamaci je třeba přiložit hodnověrné podklady dokazující její oprávněnost: Fotografie, ověřená svědectví, relevantní dokumenty apod.  

Podání písemné reklamace musí proběhnout do 30 dnů od návratu dítěte z tábora. Pořadatel služby je povinen vyjádřit se k reklamaci během zákonem stanovené tříměsíční lhůty.

Taborion.cz nezodpovídá za pořadatelem tábora poskytované služby a též nevyřizuje jeho jménem reklamace, pouze poskytuje pomoc v případě vyřízení vzniklé reklamace. V případě, kdy klient není schopen doložit požadované podklady k úspěšnému zahájení reklamačního řízení, vyhrazuje si Taborion.cz právo odmítnout pomoc a asistenci.